Ett stylat sovrum
Tjänster2018-10-25T11:26:43+02:00

Våra tjänster

Rådande trender och funktionsbehov är en bra början och med fokus på hållbarhet, energiflöden och personliga inslag hjälper jag er till ett ännu bättre slutresultat. By Wilén Inredningsbyrån erbjuder tjänster inom färgsättning, belysning och materialval. Du kan även boka konsultationstjänster samt homestaging inför försäljning. I samarbete med Wiléns Trähus projektleder vi nybyggnationer, tillbyggnader samt renoveringar. Vi är en komplett inredningsbyrå!

Kontakta oss så berättar vi mer
Exteriör av en entré

Färgsättning och inredning åt fastighetsägare

Som fastighetsägare kanske du ska bygga nytt eller renovera en befintlig fastighet. Jag hjälper dig med färgsättning av trapphus, ytskiktsval i lägenheter samt i biutrymmen. Boendemiljöerna blir personliga om val av kök, badrum och ytskikt är gjorda utifrån ett helhetstänk om fastigheten. Jag hjälper dig!

Färgsättning och inredning till privatpersoner

Du får hjälp med färg- och ljussättning samt möblerings- och produktförslag. Det kan vara allt ifrån enstaka rum till hela bostaden. Jag hjälper dig att få fram den röda tråden som skapar harmoni och personlighet i det dagliga livet, i just din bostad.

Så här jobbar jag:
 1. Mitt första möte är alltid en gratis konsultation där vi tillsammans diskuterar tankar och idéer om projektet. Du berättar vad du önskar hjälp med och vilken funktion rummet ska fylla. Du kan förbereda dig med bilder och färger som du tycker om. Har du en planritning med mått över rummet du vill förändra lånar jag den gärna.
 2. Utifrån den första konsultationen sammanställer jag dina behov och önskemål i en analys. Därefter tittar vi gemensamt på offerten och när vi är överens fortsätter vi till nästa steg.
 3. Jag tar fram ett moodboard som förmedlar en känsla, stil och färgsättning över projektet. Jag ger förslag på färgschema, möbler, belysning och övriga detaljer. Allt detta sammanställs i en produktlista tillsammans med en ritning över rummet.
 4. Basen för projektet är lagd och nu väljer du om du vill fortsätta på egen hand eller om du önskar att jag beställer produkterna och ställer samman ditt nya hem.
Ett stylat sovrum
Interiör på ett modernt kontor

Färgsättning & inredning till företag / offentliga miljöer

Ditt företag/ din arbetsplats kanske behöver ett nytänk kring de anställdas arbetsplatser eller behöver personalrummet ett ansiktslyft. Fungerar utrymmena optimalt och fyller de sin funktion? Jag hjälper er med färg- och ljussättning samt möblerings- och produktförslag.

Projektledning och renovering av privata miljöer

Går du i tankar om att genomföra en större renovering men inte vet i vilken ände du ska börja? Vi hjälper dig från idé till genomförande och du bestämmer i vilken utsträckning. Vi erbjuder färg- och ljussättning samt möblerings- och produktförslag. Vi hjälper även till med beställningar, iordningsställande, byggnation och övriga moment. Om du önskar projektleder vi hela renoveringen. Vi samarbetar med ett flertal företag som innefattar alla professioner av hantverkare. Vi säkerhetsställer att projekten går framåt, ansvarar för beställningar och leveranser samt har fortlöpande byggmöten med de inblandade parterna. Kort sagt, vi leder projekten och du har en kontaktperson under hela processen. Vi är länken mellan dig och hantverkarna!

Så här jobbar vi:
 1. Vårt första möte är alltid en gratis konsultation där vi tillsammans diskuterar tankar och idéer om projektet. Du berättar vad du önskar hjälp med, vilken funktion rummet ska fylla och i vilken omfattning du önskar projektledning. Du kan förbereda dig med bilder och färger som du tycker om. Har du en planritning med mått över rummet du vill förändra lånar vi den gärna.
 2. Utifrån den första konsultationen sammanställer vi dina behov och önskemål i en analys. Därefter tittar vi gemensamt på offerten och när vi är överens fortsätter vi till nästa steg.
 3. Vi tar fram ett moodboard som förmedlar en känsla, stil och färgsättning över projektet. Jag ger förslag på färgschema, möbler, belysning och övriga detaljer. Allt detta sammanställs i en produktlista tillsammans med en ritning över rummet.
 4. Basen för projektet är lagd och nu fortsätter processen med hantverkare. Vi beställer material, säkerhetsställer leveranser och har fortlöpande byggmöten samt informerar dig kontinuerligt.
Vägg målas med beigegrå färg med roller
Tygprover tillsammans med penna och linjal

Konsultation

Ibland behöver man ett bollplank, en särskild kompetens eller en utomstående med andra ögon som påminner om den röda tråd som skapar helhet och harmoni i bostaden. Därför erbjuder jag olika typer av konsultationer genom hembesök eller i digitala möten. Välj bland följande;

Inspiration

Jag utgår från färgsättning, belysning och accessoarer i din bostad och ger enkla tips och råd om hur du kan förändra och förbättra. För att konsultationen ska bli så optimal som möjligt önskar jag mig bilder och en kortare beskrivning av ditt behov i förväg.

Inför försäljning

Jag kommer med tips, råd och förslag på förbättringar när du ska sälja din bostad. Du ansvarar själv för själva utförandet av förbättringsförslagen. För att konsultationen ska bli så optimal som möjligt önskar jag mig bilder och en kortare beskrivning av ditt behov i förväg.

Inför byggnation eller utbyggnad

Genom Wiléns Trähus erbjuder vi tjänster som bygglovshandlingar, byggritningar och ritningsinstruktioner samt olika former av entreprenad inför er byggnation eller utbyggnad. Denna tjänst går givetvis att kombinera med rådgivning kring färg- och ljussättning samt materialval.

Homestaging inför försäljning

Homestaging är en inredningsform som är kortsiktig och bara äger rum när en bostad ska säljas. Bostaden ska bli säljmässig och framhäva sin fulla potential, den ska alltså bli så ”neutral” som möjlig. Här erbjuds en tjänst där jag utgår från era befintliga möbler och er inredning i hemmet. Saker plockas bort och flyttas runt. Jag kompletterar sedan med detaljer som exempelvis blommor, frukt, färska kryddor som skapar en hemtrevlig och positiv känsla. Jag hjälper er att få till den rätta känslan inför fotograferingen av bostaden.

Så här jobbar jag:
 1. Jag gör ett hembesök hos dig för att kunna bilda mig en uppfattning om uppdragets omfattning.
 2. Vi tittar gemensamt på offerten och när vi är överens fortsätter vi till nästa steg. Jag presenterar mitt förslag om hur din bostad kan bli så säljmässig som möjlig. Jag dokumenterar utifrån en checklista som vi båda tar del av.
 3. Dagarna innan fotografering kommer jag och iordningställer bostaden enligt checklistan.

Tjänsterna för homestaging vid försäljning är avdragsgilla. Se blanketter nedan.

Detaljbild med bord, stolar samt vattenkannor
Kontakta oss för mer information